img

Inauguració a la Galeria Keller de Mannheim, Alemanya.

Divendres 17 de setembre de 2010. Inauguració de la temporada de galeries a la ciutat (18-23h.)

Del 17 de setembre al 23 d’octubre de 2010

Galerie Keller
Rheindammstrasse 50
68163 Mannheim
www.galeriekeller.de

Galeria Keller (Mannheim, Alemanya)