img
NOVEMBRE 5 – DESEMBRE 7
GALERIA ESPAI G D’ART
C/ PALLA 10, TERRASSA
 
WWW.ESPAIGDART
        
JAKOB ENGLER escultures
Engler és capaç d’executar els encàrrecs respecte a l’estructuració i al
material de forma que la relació amb l’entorn i l’observador es faci possible.
La sobirania desendreçada de l’artista, que només dóna forma a la llibertat
i la independència absoluta, és desconeguda per Engler. Les seves obres
volen arribar a l’observador malgrat tota autonomia de formulació.
 
Dorothea Christ
 
ANNA COMELLASpintures
Des de la foscor del somni
 
En aquesta exposició no es pot dir que el llibre és una excusa, però si el
generador d’una altra realitat que forma part d’un mateix, però de la que
el dia a dia et distreu i t’aparta; naufragi de la quotidianitat, recerca d’un ideal.
Quinze obres per a cinc llibres: estudi, desenvolupament i explosió. Aquest
esquema podria definir la vessant més formal de l’exposició. Més enllà, el propi
descobriment.
 
Dates:
5 de novembre – 7 de desembre
 
inauguració:
dissabte 5 de novembre a les 7,30 de la tarda
Horaris galeria
dill. a div. 17,30 a 20,30 h / diss. 12 a 14 / 18 a 21 h
 
Contacte
 
93 780 62 28
susanna@espaigdart.com
Galeria Espai G d'Art