Les arcs-en-ciel du noir. Casa Irla, Sant Feliu de Guixols
Arts Libris a Arco Lisboa
Centre Cultural Terrassa
GALERIA ESPAI G D’ART
Galeria Keller, fira d'Art de Karlstuhe