img
“...Perquè la natura no coneix l'equilibri,
sinó que cegament fa un caòtic
experiment darrere l'altre
i, com un aficionat insensat,
desfà el que acaba d'aconseguir.
Provar fins on pot arribar encara
és el seu únic objectiu, un rebrotar,
perpetuar i reproduir-se,
també dins i a través de nosaltres
i de les màquines sorgides dels nostres caps,
en una barreja única,
mentre darrere nostre ja els verds
arbres deixen les seves fulles i
pelats, com es veu sovint en els quadres
de Grünewald, s'alcen al cel,
amb les mortes branques cobertes
d'una substància mucilaginosa que regalima.”

Nach der Natur (W.G.Sebald)
De la natura (Nach der Natur)